Дигитален печат

 

Digital Color Press XEROX 770

Производствената машина Xerox® 770 е предназначена за печат на продукти, които могат да бъдат изпълнени с качеството на офсетовия печат, но без времето за подготовка и началната цена на печатните пластини. Автоматичния двустранен печат при 300 гр/м2 разширява творчеството ви, без да забавя производителността. Сега имате възможност да произвеждате повече при по-висока… скорост на печат с отлично качество на продукцията. Обхвата на приложенията се разширява значително от довършителните опции към Xerox® 770 – обрязани и подвързани брошури, каталози, перфорирани документи, сгъвки под прав ъгъл на по-дебели книги и ръководства, три кратно сгънати брошури,променливи картички за печат, пряка пощенска реклама, специални фото продукти и др. При печат се получават живи изображения с плавни преливки и естествени цветове, благодарение на новата технология с ниско-температурен Xerox® ЕА тонер, който не изисква масло на фиксиращия модул и дава на всички отпечатъци мек матов завършек, подобно на офсетовия. Еднаквите по размер малки частици се свързват химически и дават отлично качество и плавни преходи с по-малко тонер.

 

Xerox DC5000 ЦИФРОВА ПЕЧАТАРСКА МАШИНА


Използването на особеностите на технологията за електрографско отпечатване в съчетание с дизайнерските решения позволява прозводство на изключителна полиграфска продукция с най-високо качество от машината DocuColor 5000. Ключово преимущество на машината DocuColor 5000 на XEROX е нейната разделителна способност при отпечатване 2400х2400 точки на инч осигуряваща по-точно възпроизвеждане на дребни подробности на изображението, например текст с дребен шрифт или векторни елементи.
Това е възможно благодарение на използването на нова технология в подсистемата за формиране на изображение (VIXEL), състояща се от 32 лазера вместо двата, съществуващи до сега и четирикратно намаляване на диаметъра на експониращото светлинно петно. Следващата стъпка в посока на повишаване на качеството при отпечатване е използването в DocuColor 5000 на нови алгоритми за растеризиране, включително алгоритъм за FM-растеризиране (стохастично растеризиране), който осигурява по-качествено възпроизвеждане на полутонове.