Издателска дейност

ФЛАТ ООД е регистриран издател и осъществява издателска дейност в националната ISBN система.

Издателство "ФЛАТ" ООД издава всички видове печатни произведения – книги, вестници, списания, учебници и помагала, монографии, студии, каталози, бюлетини, рекламни материали и др.
Обхватът на издателската дейност е: регистриране на изданието, предпечатна подготовка, печатна дейност, книговезки услуги и пакетаж, които се осъществяват както поотделно, така и като пълен издателски цикъл.

Отпечатване на единични бройки, малки и големи тиражи.