Контурно рязане

Режещите плотери и CNC фрезата имат оптика, чийто сензор разчита предварително отпечатаните маркери и позиционира, мащабира, векторизира данните и изрязва по контур бързо и прецизно Вашето задание.
 

Контурът за рязане на плотер трябва да е векторен, да е контур (stroke) и обектът да няма запълване (fill).
В никакъв случай не прилагайте expand към контура. Това ще направи очертанието двойно и ще доведе до дефекти в продукцията.
Препоръчително е да работите очертанията за рязане  в отделен слой (layer CUT).
Използвайте червен цвят за контура за рязане.
Запишете файла като PDF с качество за печат.