Копиране

Ние разполагаме с единствената по рода си и най-бърза в целия свят система за принтиране, сканиране, копиране и сгъване на чертежи – КIP. Комбинирана с автоматична on-line сгъвачка (без необходима намеса на оператор), тя превръща чакането в част от миналото.

В копирен център Дигитал разполагаме със специализиран софтуер AUTOCAD. Благодарение на това, ние можем да плотираме директно Вашите работни файлове, спестявайки Ви време и усилия.

Дигитал е Вашият копирен център, ако: сте архитект, инженер, проектант, строителна фирма, не искате и не можете да си позволите да чакате, плотирате DWG, PDF, PLT, TIFF, държите нещата да бъдат прецизно изпълнени, детайлите имат значение за Вас.