Примерна новина във Вашия блог 1


Пишете новини, които да съдържат ключови думи. Как се пише новина? Новини има във всяка една област и за да ги видите и напишете, не е нужно да сте репортер с голям професионален опит. Текстът ви трябва да отговаря на вълшебните пет „К” и едно „защо” Петте „К” са въпросите: „кой”, „какво”, „къде”, „кога”, „как”, „защо”.